Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Geoinformatyka

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa, geodezja i transport
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2503
 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: informatyki, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.
Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: astronomiczna, fizyczna, geograficzna, informatyczna, innowacji technicznych w telekomunikacji i informatyce, matematyczna, statystyczna, wiedzy technicznej.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Geoinformatyka na naszym Uniwersytecie zawiera największą liczbę przedmiotów dotyczącą sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i przetwarzania danych przestrzennych w Polsce!
Absolwenci studiów inżynierskich I stopnia na kierunku geoinformatyka wyróżniają się wszechstronną wiedzą oraz umiejętnościami, które obejmują zarówno głęboką znajomość technologii geoinformatycznych, jak i solidną podbudowę wiedzy matematycznej. Ich edukacja oparta jest na interdyscyplinarnym podejściu, łączącym elementy matematyki, informatyki, geodezji oraz nauk o Ziemi, co pozwala im na skuteczną analizę i interpretację danych przestrzennych.
Program studiów obejmuje nie tylko zagadnienia związane z geoinformatyką, ale także praktyczne aspekty pracy z danymi geoprzestrzennymi. Absolwenci zdobywają umiejętności programowania w różnych językach, takich jak Python, C++, czy JavaScript, co pozwala im na tworzenie aplikacji geoinformatycznych, automatyzację procesów analizy danych oraz integrację różnorodnych systemów. Dodatkowo, posiadają wiedzę z zakresu baz danych, co umożliwia im efektywne zarządzanie dużymi zbiorami danych geoprzestrzennych.
W trakcie studiów absolwenci zdobywają umiejętności pracy z technologiami geoinformatycznymi, takimi jak systemy informacji geograficznej (GIS), teledetekcja, fotogrametria czy techniki satelitarne. Są w stanie analizować dane uzyskiwane z różnych źródeł, w tym z obrazów satelitarnych, radarowych, termalnych, danych naziemnego i lotniczego skaningu laserowego czy z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, co pozwala im na monitorowanie zmian w środowisku naturalnym oraz badanie dynamiki tych zmian. Ponadto, posiadają umiejętności wizualizacji danych i przeprowadzania zaawansowanych analiz przestrzennych, co pozwala im na prezentację wyników analiz w sposób czytelny i zrozumiały dla użytkowników końcowych. W kontekście rosnącej roli sztucznej inteligencji, absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu technik uczenia maszynowego oraz sieci neuronowych, które mogą być wykorzystane do klasyfikacji obrazów satelitarnych czy predykcji zmian środowiskowych.
Ich umiejętności programowania oraz znajomość narzędzi geoinformatycznych pozwalają im na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w praktyce zawodowej. Absolwenci studiów inżynierskich I stopnia na kierunku geoinformatyka są przygotowani do pracy w różnorodnych sektorach, w tym w administracji publicznej, firmach geoinformatycznych i geodezyjnych, przedsiębiorstwach przemysłowych, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci kierunku geoinformatyka znajdują zatrudnienie w różnorodnych instytucjach publicznych dowolnego szczebla oraz w sektorze prywatnym, takich jak urzędy gmin, powiatowe, wojewódzkie, rządowe, agencje ochrony środowiska, firmy geodezyjne i geoinformatyczne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa budowlane, czy firmy z branży IT. Mogą pracować jako specjaliści ds. geoinformatyki, analitycy danych w tym danych przestrzennych, projektanci systemów GIS, czy doradcy z zakresu planowania przestrzennego. Ich wszechstronna wiedza i umiejętności pozwalają im na pełnienie różnorodnych funkcji, począwszy od specjalistów ds. GIS, przez analityków danych przestrzennych aż po konsultantów ds. zarządzania informacją przestrzenną. Współczesny rynek pracy coraz bardziej docenia ekspertów posiadających zaawansowane umiejętności w zakresie przetwarzania danych geoprzestrzennych, co czyni absolwentów tego kierunku bardzo poszukiwanymi na rynku pracy.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska