Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Browarnictwo i słodownictwo

Wydział Technologii Żywności

 

Rodzaj studiów:

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera

Forma:

studia stacjonarne

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią lub matematyki

Profil absolwenta:

absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Jest specjalistą z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą oraz dotyczącą zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów I stopnia (inżynierskich), na kierunku browarnictwo i słodownictwo, w ogólnej ilości 2400 godzin (studia stacjonarne) oraz 480 h praktyk zawodowych podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy:

Grupa przedmiotów treści podstawowych: chemia; matematyka z elementami statystyki; ekologia i ochrona środowiska; obliczenia chemiczne; technologia informacyjna; fizyka; grafika inżynierska; biochemia.

Inne przedmioty kształcenia ogólnego to: wychowanie fizyczne; język obcy; elektywy humanistyczne; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; ekonomia; rachunkowość.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych: ogólna technologia żywności; chemia żywności; podstawy żywienia człowieka; inżynieria bioprocesowa; mikrobiologia żywności; analiza i ocena jakości żywności; maszyny i urządzenia w słodownictwie i browarnictwie, inżynieria bioreaktorowa, biologiczne podstawy produkcji surowców dla browarnictwa, chmiel i produkty chmielarskie, media w słodowni i browarze, technologia słodu, praktyczne aspekty produkcji słodu, procesy warzelni, projektowanie nowych produktów piwowarskich, fermentacja i dojrzewanie piwa, praktyczne aspekty produkcji piwa, technologia rozlewu i pakowania, analiza jakości surowców, półproduktów i produktów browarniczych, stabilizacja piwa, higiena w browarze, systemy zapewniania jakości, aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania browaru, projektowanie i uruchamianie browaru, analiza sensoryczna piwa, automatyka, technika i sterowanie procesami w browarnictwie.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywy) w obrębie zagadnień: technologii piwa; technologii przemysłów węglowodanowych; technologii gastronomicznej; gospodarki wodno-ściekowej; aspektów zdrowotnych i odżywczych piwa; surowców i materiałów pomocniczych w browarnictwie i słodownictwie; technologii chłodnictwa i przechowalnictwa żywności; mikrobiologii browarniczej; technologii przetwórstwa mleka; przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów; technologii przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb i jaj; biotechnologii żywności i enzymologii; technologii koncentratów spożywczych; technologii przetwórstwa zbóż; produkcji wina lub technologii gorzelniczej.

Profil praktyczny

Profil praktyczny: obowiązkowa 3 miesięczna praktyka w przemyśle, ponad połowa kadry prowadzącej zajęcia to przedstawiciele przemysłu lub osoby wykazujące się stażem przemysłowym.

Na jedynych w Polsce studiach na kierunku „Browarnictwo i słodownictwo” studenci posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Absolwenci studiów mogą być technologami w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze. Ponadto Absolwenci nabywają kwalifikacje z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Posiadają oni wiedzę w zakresie planowania i zarządzania produkcją browarniczą, oraz zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Są to studia o profilu praktycznym: duża część kadry to osoby ze środowiska przemysłowego, w trakcie zajęć szczególne miejsce zajmuje zdobywanie praktyki zawodowej (3 miesięczna praktyka w przemyśle), a odpowiednie zaplecze dydaktyczne (mikrobrowar) pozwala nabyć umiejętność praktycznego sterowania procesami technologicznymi.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 1. Program kształcenia i jego realizacja odbywa się w ścisłym porozumieniu z przemysłem browarniczym i słodowniczym, w celu zapewnienia dobrego przygotowania naszych absolwentów na rynek pracy
 2. Baza aparaturowa pozwala na dokładne poznanie procesów technologicznych zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej (zdobywanie umiejętności zawodowych podczas produkcji piwa w mikrobrowarze Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej)
 3. Wydział Technologii Żywności od wielu lat współpracuje z zakładami przemysłowymi, większość prac dyplomowych z zakresu browarnictwa realizowana jest na potrzeby przemysłu i często w warunkach przemysłowych
 4. Zajęcia prowadzone będą w kameralnych grupach (30 osób wykład, 15 osób ćwiczenia)
 5. Zapewniamy bogatą ofertę staży i praktyk zagranicznych, oraz bogaty wybór programów wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+; oferta obejmuje:
  • realizację części programu kształcenia w uczelniach zlokalizowanych w Danii, Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii)
  • realizację pracy dyplomowej w ramach stażu na zagranicznej uczelni
 6. W ramach programu będzie możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.
 7. Dyplom inżyniera piwowarstwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zapewni bardzo dobre przygotowanie do pracy w przemyśle browarniczym w kraju i za granicą, a renoma naszej Uczelni będzie doskonałym atutem w dalszej karierze zawodowej.

Szczegółowe informacje
dr hab. inż. Aleksander Poreda
tel. +48 12 662 47 91
e-mail: a.poreda@urk.edu.pl

"Więcej informacji na stronie kierunku "Browarnictwo i słodownictwo" "

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska