Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Browarnictwo i słodownictwo

Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne pierwszego stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil - praktyczny
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2229

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, statystyczna, wiedzy technicznej, wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych w blokach technologii żywnoci, gastronomia.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej, jest specjalistą z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze, zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą, a także zna zagadnienia formalnoprawne w tym segmencie działalności gospodarczej. Absolwent ma ponadto wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo ma możliwość zatrudnienia we wszystkich typach browarów, w tym m.in. przemysłowych, regionalnych, rzemieślniczych, restauracyjnych, jak również w zakładach zajmujących się przygotowaniem słodu, enzymów czy innych surowców i dodatków do produkcji browarniczej. Absolwent będzie przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej.

 


Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 1. Program kształcenia i jego realizacja odbywa się w ścisłym porozumieniu z przemysłem browarniczym i słodowniczym, w celu zapewnienia dobrego przygotowania naszych absolwentów na rynek pracy
 2. Baza aparaturowa pozwala na dokładne poznanie procesów technologicznych zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej (zdobywanie umiejętności zawodowych podczas produkcji piwa w mikrobrowarze Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej)
 3. Wydział Technologii Żywności od wielu lat współpracuje z zakładami przemysłowymi, większość prac dyplomowych z zakresu browarnictwa realizowana jest na potrzeby przemysłu i często w warunkach przemysłowych
 4. Zajęcia prowadzone będą w kameralnych grupach (30 osób wykład, 15 osób ćwiczenia)
 5. Zapewniamy bogatą ofertę staży i praktyk zagranicznych, oraz bogaty wybór programów wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+; oferta obejmuje:
  • realizację części programu kształcenia w uczelniach zlokalizowanych w Danii, Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii)
  • realizację pracy dyplomowej w ramach stażu na zagranicznej uczelni
 6. W ramach programu będzie możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.
 7. Dyplom inżyniera piwowarstwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zapewni bardzo dobre przygotowanie do pracy w przemyśle browarniczym w kraju i za granicą, a renoma naszej Uczelni będzie doskonałym atutem w dalszej karierze zawodowej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska