Oferta Dydaktyczna

Studia I stopnia - Gastronomia i catering dietetyczny

 Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne I stopnia


Liczba semestrów - 7
Profil – ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów – 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2338

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, statystyczna, wiedzy technicznej, wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych w blokach: technologia żywności, gastronomia.

 

Przedmioty obowiązkowe

Chemia, Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego, Organizacja i zarządzanie w gastronomii, Gospodarowanie odpadami z elementami ochrony środowiska, Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, Technologia informacyjna, Grafika inżynierska, ,Biochemia, Chemia żywności, Wyposażenie technologiczne w gastronomii, Podstawowe systemy produkcji i dystrybucji potraw, Język obcy, Wychowanie fizyczne, Grafika i carving w owocach i warzywach, Analiza żywności i ocena sensoryczna produktów spożywczych, Prawo żywnościowe, Wstęp do analizy danych, Podstawowe procesy w produkcji, utrwalaniu i przechowywaniu żywności, Żywienie człowieka i podstawy fizjologii, Podstawy dietetyki, Obsługa konsumenta, Mikrobiologia, Technologia produkcji potraw z warzyw, owoców i grzybów, Napoje alkoholowe w gastronomii, Systemy komputerowe w gastronomii, Technologia potraw mącznych, Technologia potraw mięsnych, Higiena produkcji potraw i żywienia, Inżynieria procesowa w gastronomii, Catering dietetyczny, Technologia potraw z ryb i owoców morza, Technologia ciast i deserów, Projektowanie technologiczne w gastronomii, Proseminarium, Sztuka dekorowania stołów i potraw, Gastronomia molekularna, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Ochrona własności intelektualnej, Egzamin dyplomowy inżynierski

 Przedmioty do wyboru:

Historia gastronomii, Elektyw humanistyczny (Filozofia, Historia browarnictwa, Gastronomia w ujęciu kulturowym i religijnym, Efektywne metody uczenia się i rozwój osobisty), Kuchnie świata, Dziedzictwo kulinarne i kulturowe różnych narodów, Kultura biesiadowania, Gastronomia w sztuce, Dziedzictwo kulturowe i kulinarne Polski, Polskie potrawy tradycyjne i regionalne Zioła i przyprawy z całego świata, Dieta mieszkańców Himalajów jako przykład wykorzystania lokalnych zasobów, Regionalne i tradycyjne produkty mleczne, Rola żywności w historii - żywność na przestrzeni wieków, Ekonomika w gastronomii, Marketing w gastronomii, Alergeny w żywności, Podstawy immunologii, Nietolerancje pokarmowe, Żywienie w agroturystyce, Turystyka kulinarna, Projektowanie nowych produktów spożywczych,  Projektowanie nowych potraw bezglutenowych, Związki bioaktywne w ziarnie kakao i czekoladzie w aspekcie ich zmian podczas obróbki termicznej, Pieczywo okolicznościowe w Polsce i na świecie, Ocena barwy produktów spożywczych, Tłuszcze w gastronomii, Organizacja przyjęć , Neurogastronomia, Podstawy sommelierstwa i ocena degustacyjna napojów alkoholowych, Techniki i sztuka barmańska, Produkcja przekąsek z surowców roślinnych i grzybowych, Zbożowe wyroby przekąskowe w gastronomii, Grzyby - znaczenie kulinarne i prozdrowotne, Baristyka, Napoje bezalkoholowe zimne, Napoje bezalkoholowe gorące, Kuchnia pierwotna. Wykorzystanie roślin dzikich, aromatów i przypraw, Ajurweda i kuchnia pięciu przemian w produkcji potraw, Slow food, Azjatyckie produkty fermentowane jako żywność funkcjonalna, Wyrób serów i zagospodarowanie serwatki, Produkcja lodów, Tradycyjny wyrób wędlin, Rzemieślniczy wyrób pieczywa, Rzemieślniczy wyrób przetworów z owoców, warzyw i grzybów, Żywność funkcjonalna, Bioaktywne składniki żywności, Enkapsulacja składników bioaktywnych jako metoda kreowania żywności „celowanej ” dla specjalnej grupy konsumentów, Oleje pochodzenia roślinnego,  Oleje jadalne, Rola hydrokoloidów w gastronomii; Znaczenie składników mineralnych i soli kuchennej w gastronomii; Substancje dodatkowe w żywności, Wykorzystanie koncentratów spożywczych w gastronomii; Kwiaty jadalne w diecie człowieka, Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja i negocjacje, Tworzenie biznesplanów, Zarządzanie karierą, Edukacja żywieniowa, Promocja zdrowia, Bioaktywne składniki w surowcach i produktach zbożowych, Wartość prozdrowotna produktów przekąskowych z roślin bulwiastych w technologii gastronomicznej, Żywność liofilizowana, Promieniowanie widzialne w laboratorium kontrolno-pomiarowym, Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności, Znaczenie serów i ich wegańskich zamienników w diecie człowieka, Mleko fermentowane jako przykład żywności funkcjonalnej, Seminarium dyplomowe


Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent ma wiedzę na temat problemów i wyzwań dotyczących nowoczesnego przetwórstwa żywności i racjonalnego żywienia człowieka, w tym związanych z produkcją potraw bezpiecznych dla konsumenta. Rozumie jaki wpływ na przydatność technologiczną surowców oraz wartość odżywczą gotowych potraw mają przemiany biochemiczne, chemiczne i fizyczne. Wie jak procesy technologiczne, metody utrwalania oraz warunki dystrybucji i przechowywania żywności wpływają na jej jakość, bezpieczeństwo, wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych. Absolwent kierunku potrafi dobrać odpowiednie techniki, metody, technologie, materiały i narzędzia w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw oraz ich jakością i bezpieczeństwem. Potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w technologii gastronomii oraz przeprowadzić standardowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonać ocenę cech sensorycznych potrawy. Potrafi projektować receptury potraw, w tym także dla osób z różnymi potrzebami żywieniowymi, i wytwarzać, z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej, potrawy i dania o określonych cechach i właściwościach dietetycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do planowania funkcjonowania przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowaniem strategii rozwoju zakładu. Jest  przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych czy garmażeryjnych. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego dokształcania się, potrafi obsługiwać różne programy komputerowe, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w firmach cateringowych, jest także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

   


 studia niestacjonarne I stopnia


Liczba semestrów – 7
Profil – ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów – 210
Łączna liczba godzin zajęć - 1566

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, matematyczna, statystyczna, wiedzy technicznej, wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy o żywności, wiedzy i umiejętności rolniczych w blokach: technologia żywności, gastronomia.

 
Przedmioty obowiązkowe

Chemia, Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego, Organizacja i zarządzanie w gastronomii, Gospodarowanie odpadami z elementami ochrony środowiska, Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, Technologia informacyjna, Grafika inżynierska, Biochemia, Chemia żywności, Wyposażenie technologiczne w gastronomii, Podstawowe systemy produkcji i dystrybucji potraw, Język obcy, Wychowanie fizyczne, Grafika i carving w owocach i warzywach, Analiza żywności i ocena sensoryczna produktów spożywczych, Prawo żywnościowe, Wstęp do analizy danych, Podstawowe procesy w produkcji, utrwalaniu i przechowywaniu żywności, Żywienie człowieka i podstawy fizjologii, Podstawy dietetyki, Obsługa konsumenta, Mikrobiologia, Technologia produkcji potraw z warzyw, owoców i grzybów, Napoje alkoholowe w gastronomii, Systemy komputerowe w gastronomii, Technologia potraw mącznych, Technologia potraw mięsnych, Higiena produkcji potraw i żywienia, Inżynieria procesowa w gastronomii, Catering dietetyczny, Technologia potraw z ryb i owoców morza, Technologia ciast i deserów, Projektowanie technologiczne w gastronomii, Proseminarium, Sztuka dekorowania stołów i potraw, Gastronomia molekularna, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Ochrona własności intelektualnej, Egzamin dyplomowy inżynierski.

Przedmioty do wyboru:

Historia gastronomii, Elektyw humanistyczny (Historia gastronomii, Efektywne metody uczenia się i rozwój osobisty, Gastronomia w ujęciu kulturowym i religijnym), Kuchnie świata, Dziedzictwo kulinarne i kulturowe różnych narodów, Kultura biesiadowania, Gastronomia w sztuce, Dziedzictwo kulturowe i kulinarne Polski, Polskie potrawy tradycyjne i regionalne Zioła i przyprawy z całego świata, Dieta mieszkańców Himalajów jako przykład wykorzystania lokalnych zasobów, Regionalne i tradycyjne produkty mleczne, Rola żywności w historii - żywność na przestrzeni wieków, Ekonomika w gastronomii, Marketing w gastronomii, Alergeny w żywności, Podstawy immunologii, Nietolerancje pokarmowe, Żywienie w agroturystyce, Turystyka kulinarna, Projektowanie nowych produktów spożywczych, Projektowanie nowych potraw bezglutenowych, Związki bioaktywne w ziarnie kakao i czekoladzie w aspekcie ich zmian podczas obróbki termicznej, Pieczywo okolicznościowe w Polsce i na świecie, Ocena barwy produktów spożywczych, Tłuszcze w gastronomii, Organizacja przyjęć , Neurogastronomia, Podstawy sommelierstwa i ocena degustacyjna napojów alkoholowych, Techniki i sztuka barmańska, Produkcja przekąsek z surowców roślinnych i grzybowych, Zbożowe wyroby przekąskowe w gastronomii, Grzyby - znaczenie kulinarne i prozdrowotne, Baristyka, Napoje bezalkoholowe zimne, Napoje bezalkoholowe gorące, Kuchnia pierwotna. Wykorzystanie roślin dzikich, aromatów i przypraw, Ajurweda i kuchnia pięciu przemian w produkcji potraw, Slow food, Azjatyckie produkty fermentowane jako żywność funkcjonalna, Wyrób serów i zagospodarowanie serwatki, Produkcja lodów, Tradycyjny wyrób wędlin, Rzemieślniczy wyrób pieczywa, Rzemieślniczy wyrób przetworów z owoców, warzyw i grzybów, Żywność funkcjonalna, Bioaktywne składniki żywności, Enkapsulacja składników bioaktywnych jako metoda kreowania żywności „celowanej ” dla specjalnej grupy konsumentów, Oleje pochodzenia roślinnego, Oleje jadalne, Rola hydrokoloidów w gastronomii; Znaczenie składników mineralnych i soli kuchennej w gastronomii; Substancje dodatkowe w żywności, Wykorzystanie koncentratów spożywczych w gastronomii; Kwiaty jadalne w diecie człowieka, Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja i negocjacje, Tworzenie biznesplanów,  Zarządzanie karierą, Edukacja żywieniowa, Promocja zdrowia, Bioaktywne składniki w surowcach i produktach zbożowych, Wartość prozdrowotna produktów przekąskowych z roślin bulwiastych w technologii gastronomicznej, Żywność liofilizowana, Promieniowanie widzialne w laboratorium kontrolno-pomiarowym, Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności, Znaczenie serów i ich wegańskich zamienników w diecie człowieka, Mleko fermentowane jako przykład żywności funkcjonalnej, Seminarium dyplomowe


Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

 Absolwent ma wiedzę na temat problemów i wyzwań dotyczących nowoczesnego przetwórstwa żywności i racjonalnego żywienia człowieka, w tym związanych z produkcją potraw bezpiecznych dla konsumenta. Rozumie jaki wpływ na przydatność technologiczną surowców oraz wartość odżywczą gotowych potraw mają przemiany biochemiczne, chemiczne i fizyczne. Wie jak procesy technologiczne, metody utrwalania oraz warunki dystrybucji i przechowywania żywności wpływają na jej jakość, bezpieczeństwo, wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych. Absolwent kierunku potrafi dobrać odpowiednie techniki, metody, technologie, materiały i narzędzia w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw oraz ich jakością i bezpieczeństwem. Potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w technologii gastronomii oraz przeprowadzić standardowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonać ocenę cech sensorycznych potrawy. Potrafi projektować receptury potraw, w tym także dla osób z różnymi potrzebami żywieniowymi, i wytwarzać, z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej, potrawy i dania o określonych cechach i właściwościach dietetycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do planowania funkcjonowania przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowaniem strategii rozwoju zakładu. Jest  przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych czy garmażeryjnych. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego dokształcania się, potrafi obsługiwać różne programy komputerowe, zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


Możliwość zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w firmach cateringowych, jest także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska