Oferta Dydaktyczna

Organizacja roku akademickiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik do
Zarządzenia Rektora nr 47/2023
z dnia 13 czerwca 2023 roku

 

Organizacja roku akademickiego 2023/2024
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i kończy się 30 września 2024 roku. Dzieli się na dwa semestry:
  1) zimowy – trwający od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku,
  2)  letni – trwający od 26 lutego 2024 roku do 30 września 2024 roku.
 2. Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:
  1) od 2 października 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku,
  2) od 3 stycznia 2024 roku do 28 stycznia 2024 roku,
  3) od 26 lutego 2024 roku do 27 marca 2024 roku,
  4) od 3 kwietnia 2024 roku do 16 czerwca 2024 roku.
 3. Okres zajęć dydaktycznych dla studentów VII semestru, kończących studia pierwszego stopnia, trwa od 2 października 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku.
 4. Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  1) sesja zimowa – trwa od 29 stycznia 2024 roku do 11 lutego 2024 roku,
  2)  sesja zimowa poprawkowa – trwa od 19 lutego 2024 roku do 25 lutego 2024 roku,
  3)  sesja letnia – trwa od 17 czerwca 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku,
  4)  sesja letnia poprawkowa – trwa od 9 września 2024 roku do 22 września 2024 roku.
 5. Sesje egzaminacyjne dla studentów, o których mowa w ust. 3, odbywają się w następujących terminach:
  1)  sesja zimowa – trwa od 3 stycznia 2024 roku do 14 stycznia 2024 roku,
  2) sesja zimowa poprawkowa – trwa od 15 stycznia 2024 roku do 21 stycznia 2024 roku.
 6. Okresy wolne od zajęć:
  1)  wakacje zimowe ­­– trwają od 23 grudnia 2023 roku do 2 stycznia 2024 roku,
  2)  zimowa przerwa międzysemestralna – trwa od 12 lutego 2024 roku do 18 lutego 2024 roku,
  3)  wakacje wiosenne – trwają od 28 marca 2024 roku do 2 kwietnia 2024 roku,
  4)  letnia przerwa wakacyjna – trwa od 1 lipca 2024 roku do 30 września 2024 roku,
  oraz dni ustawowo wolne od zajęć – 1 listopada 2023 roku; 11 listopada 2023 roku; 6 stycznia 2024 roku; 1 maja 2024 roku; 3 maja 2024 roku; 19 maja 2024 roku; 30 maja 2024 roku.
 7. Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):
  1) 5 października 2023 roku (czwartek) – centralna uroczystość inaugurująca rok akademicki 2023/2024, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  2) 11 października 2023 roku (środa) – Dzień Jakości Kształcenia,
  3)  2 listopada 2023 roku (czwartek),
  4)  3 listopada 2023 roku (piątek) – dla studentów studiów stacjonarnych,
  5)  2 maja 2024 roku (czwartek),
  6)  31 maja 2024 roku (piątek).
 8. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie dwu lub trzydniowych zjazdów, w terminach:
  1) semestr zimowy: 6–8.10.2023 roku; 20–22.10.2023 roku; 17–19.11.2023 roku;
  1–3.12.2023 roku; 15–17.12.2023 roku; 12–14.01.2024 roku; 26–28.01.2024 roku,
  2) semestr letni: 8–10.03.2024 roku; 22–24.03.2024 roku; 5–7.04.2024 roku;
  19–21.04.2024 roku; 10–12.05.2024 roku; 24–26.05.2024 roku; 7–9.06.2024 roku.
  Dziekan może ustalić dodatkowe terminy zjazdów, o czym informuje Prorektora ds. Kształcenia.
 9. Rektor dla wszystkich studentów Uczelni, a dziekan dla studentów kierunków studiów realizowanych na wydziale, z przyczyn organizacyjnych po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może dokonać zmian w podziale roku akademickiego (§ 6 ust. 7 Regulaminu studiów), w szczególności:
  1)  zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,
  2)  zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru, zachowując pełen wymiar realizowanych godzin w semestrze.
  Dziekan o podjętych decyzjach informuje Prorektora ds. Kształcenia.
 10. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z dniami ustawowo wolnymi od zajęć (sobota, niedziela). Dopuszcza się również skrócenie sesji egzaminacyjnej (§ 6 ust. 8 Regulaminu studiów).
 11. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 24 września 2024 roku.
 12. Wpisy na semestr zimowy roku akad. 2023/2024 wszystkich lat studiów winny być zakończone do 8 października 2023 roku, a na semestr letni do 3 marca 2024 roku.
 13. Dni Adaptacyjne dla studentów pierwszego roku oraz wydziałowe inauguracje mogą odbywać się w dniach od 18 września 2023 roku do 30 września 2023 roku.
 14. Zakwaterowanie w domach studenckich URK rozpoczyna się 25 września 2023 roku i trwa do 29 września 2023 roku do godz. 15.00. Wskazany termin nie obowiązuje kandydatów, którzy będą w trakcie procesu rekrutacyjnego. Od dnia 2 października 2023 roku, wolne miejsca w domach studenckich wchodzą do puli rezerwowej Uczelni.

 

   Grafik w formacie pdf

  

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska