Oferta Dydaktyczna
Oferta - Studia II Stopnia

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Uchwałą Senatu Akademii Rolniczej Nr 45/2005 z dnia 20 maja 2005 r. oraz z założeniami Deklaracji Bolońskiej, od roku akademickiego 2006/2007 został wprowadzony dwustopniowy system nauczania na studiach stacjonarnych i niesta­cjonarnych.

Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku. Warunkiem uzyskania tytułu magistra lub magistra inżyniera będzie napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Podobnie jak na większości wyższych uczelni w Polsce studiować u nas można na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych. Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel. Natomiast na studiach niestacjonarnych zajęcia realizowane są systemem 3-dniowych zjazdów (piątki, soboty i niedziele) kilka razy (5-8) w ciągu semestru. Na studiach niestacjonarnych część zajęć dydaktycznych odbywa się poprzez internet (e-learning), bez konieczności przyjeżdżania studentów do Uczelni.

Studia, zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne, podzielone są na semestry: zimowy, trwający od października do końca stycznia i letni, trwający od końca lutego do czerwca. Aby kontynuować naukę na kolejnym semestrze, według programu studiów należy zaliczyć poprzedni.

W chwili obecnej w Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów, na których prowadzi się studia II stopnia. Dziedzina wiedzy i techniki, którą zamierzacie studiować to „kierunek studiów”. Aktualnie jest 28 kierunków, na których prowadzi się studia II stopnia.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska