Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Environmental and Plant Biotechnology

Wydział Biotechnologii I Ogrodnictwa

 

Rodzaj studiów:

 studia II stopnia - magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry)

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma:

studia stacjonarne w języku angielskim

Sylwetka absolwenta:

studia na tym kierunku stanowią oryginalną ofertę dydaktyczną w języku angielskim, przeznaczoną dla studentów zagranicznych i krajowych, chcących uzyskać specjalistyczne wykształcenie z zakresu biotechnologii środowiskowej i roślinnej. Studia umożliwiają poznanie na poziomie molekularnym, komórkowym i systemowym, podstaw procesów życiowych przebiegających w roślinach
i mikroorganizmach. Umożliwiają również zdobycie umiejętności użycia drobnoustrojów i roślin w celu korzystania z zasobów przyrody, utrzymania bioróżnorodności ekosystemów oraz oczyszczania środowiska. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania pracy naukowo-badawczej w instytutach i laboratoriach branżowych oraz na uczelniach akademickich o profilu biotechnologicznym, a także do kontynuowania kształcenia  w ramach studiów III stopnia na uczelniach zagranicznych. Absolwenci będą posiadali wystarczające kompetencje zawodowe, pozwalające im na rozpoczęcie działalności zawodowej w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, biologicznej remediacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych, a także uprawy i doskonalenia roślin rolniczych oraz energetycznych.

Kierunki pokrewne:

biotechnologia,
biologia,
ogrodnictwo - specjalność bioinżynieria,
bioinżynieria zwierząt,
rolnictwo - specjalność agrobiologia.

 Program kształcenia:

 przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe: humanistic course in culture and tradition of the region, foreign language, environmental protection policy and intellectual property, ethics in biotechnology, biostatistics, molecular biology, physiology of stress in plants, plant and microbial proteomics, genetic engineering;

 przedmioty kierunkowe: ecotoxicology, instrumental analysis, soil chemistry and microbiology, bioremediation and soil reclamation, crop improvement, introduction to geomatics, restoration ecology of post-industrial sites, biotechnolgy of water, sewage and activated sludge, waste management;

 przedmioty do wyboru: cytogenetics, molecular phylogenetics, gmo development and assessment techniques, molecular techniques in mycological research, antioxidant activity mechanisms in plants, phytochemicals and microorganisms for biotechnology, natural resources of chemically degraded areas, biological and biotechnical methods of plant protection, isotopes and antibodies in diagnostics, laboratory practice.

 Program obejmuje łącznie 901 godzin dydaktycznych, w tym moduł przedmiotów ogólnych i podstawowych w wymiarze 321 godzin, moduł przedmiotów kierunkowych w wymiarze 360 godzin i moduł przedmiotów do wyboru ─ 150 godzin. Seminarium dyplomowe oraz praca magisterska obejmują 60 godzin.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału: http://wo.ur.krakow.pl/EPB

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska