Oferta Dydaktyczna

Organizacja roku akademickiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik do
Zarządzenia Rektora nr 137/2020
z dnia 02.07.2020 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

1.      Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 września 2021 r. Dzieli się na dwa semestry:

1)       zimowy: od 1 października 2020 r. do 24 lutego 2021 r.

2)      letni: 25 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r.

2.      Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:

1)      od 1 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.

2)      od 7 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2021 r.

3)      od 25 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

4)      od 7 kwietnia 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

3.      Okres zajęć dydaktycznych dla VII semestru odbywa się od 1 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.

4.      Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

1)       sesja zimowa: od 29 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021 r.

2)      sesja zimowa poprawkowa: od 18 lutego do 24 lutego 2021 r.

3)      sesja letnia: od 15 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r.

4)      sesja letnia poprawkowa: od 6 września do 19 września 2021 r.

5.      Sesje egaminacyjne dla VII semestru odbywają się w następujących terminach:

1)       sesja zimowa: od 7 stycznia do 21 stycznia 2021 r.

2)       sesja zimowa poprawkowa: od 22 stycznia do 29 stycznia 2021 r.

6.      Dni wolne od zajęć:

1)       przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 23 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021 r.

2)      przerwa semestralna: 11 lutego do 17 lutego 2021 r.

3)      wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.

4)      przerwa wakacyjna: 29 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.

7.   Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):

1)      6 października 2020 r. (wtorek) - centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

2)      4 czerwca 2021 r. (piątek)

 8.  Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie dwu lub trzydniowych zjazdów, w terminach:

1)      semestr zimowy: 16-18.10.2020 r.*; 6-8.11.2020 r.; 20-22.11.2020 r.*; 4-6.12.2020 r.; 18-20.12.2020 r.*; 15-17.01.2021 r.; 22-24.01.2021 r.*

2)      semestr letni: 5-7.03.2021 r.*; 19-21.03.2021 r.; 9-11.04.2021 r.*; 23-25.04.2021 r.; 14-16.05.2021 r.; 28-30.05.2021 r.*; 11-13.06.2021 r.

9. Zgodnie z § 6 ust. 7 regulaminu studiów, Rektor lub dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:

1)      dokonać zmian w podziale roku akademickiego,

2)      zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,

3)      zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.

Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o których mowa w pkt. 8, o czym informuje Rektora.

10. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 9 ppkt. 2), wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji, o czym mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu studiów

11. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 19 września 2021 r.

12. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 8 października 2020 r., a na semestr letni do 3 marca 2021 r.

13. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauuracje odbywają się w dniach od 21 września do 25 września 2020 r.

14. zakwaterowanie w domach studenckich UR rozpoczyna się 28 września 2020 r. i potrwa do 2 paźdiernika 2020 r. do godz. 15:00. Wskazany termin nie obowiązuje kandydatów, którzy będą w trakcie trakcie procesu rekrutacyjnego. Po 2 października 2020 r. wolne miejsca w domach studenckich pozostają w puli rezerwowej Uczelni.


* zjazdy w siedzibie Uczelni


W załączeniu grafik w formacie pdf

 


 

Załącznik do
Zarządzenia Rektora nr 41/2019
z dnia 28.06.2019 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

1.      Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 r. i kończy się 30 września 2020 r. Dzieli się na dwa semestry:

1)       zimowy: od 1 października 2019 r. do 23 lutego 2020 r.

2)      letni: 24 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r.

2.      Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:

1)      od 1 października 2019 r. do 22 grudnia 2019 r.

2)      od 7 stycznia 2020 r. do 26 stycznia 2020 r.

3)      od 24 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

4)      od 15 kwietnia 2020 r. do 14 czerwca 2020 r.

3.      Okres zajęć dydaktycznych dla VII semestru odbywa się w terminie od 1 października 2019 r. do 22 grudnia 2019 r.

4.      Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

1)       sesja zimowa: od 27 stycznia 2020 r. do 9 lutego 2020 r.

2)      sesja zimowa poprawkowa: od 17 lutego do 23 lutego 2020 r.

3)      sesja letnia: od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

4)      sesja letnia poprawkowa: od 1 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

5.      Sesje egaminacyjne dla VII semestru odbywa się w następujących terminach:

1)       sesja zimowa: od 7 stycznia do 21 stycznia 2020 r.

2)       sesja zimowa poprawkowa: od 22 stycznia do 29 stycznia 2020 r.

6.      Dni wolne od zajęć:

1)       przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.

2)      przerwa semestralna: 10 lutego do 16 lutego 2020 r.

3)      wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.

4)      przerwa wakacyjna: 29 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

7.   Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):

1)      7 października 2019 r. (poniedziałek) - centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

2)      12 czerwca 2020 r. (piątek)

 8.  Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie dwu lub trzydniowych zjazdów, w terminach:

1)      semestr zimowy: 12-13.10.2019 r.; 26-27.10.2019 r.; 16-17.11.2019 r.; 30.11.-01.12.2019 r.; 14-15.12.2019 r.; 11-12.01.2020 r.; 25-26.01.2020 r.

2)      semestr letni: 07-08.03.2020 r.; 21-22.03.2020 r.; 04-05.04.2020 r.; 25-26.04.2020 r.; 09-10.05.2020 r.; 23-24.05.2020 r.; 06-07.06.2020 r.

9. Zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu studiów, Rektor lub dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:

1)      dokonać zmian w podziale roku akademickiego,

2)      zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,

3)      zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.

Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o których mowa w ust. 8, o czym informuje Rektora.

10. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 9 ust. 2, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włacznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji, o czym mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu studiów

11. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 25 września 2020 r.

12. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 5 października 2019 r., a na semestr letni do 2 marca 2020 r.

13. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauuracje odbywają się w dniach od 23 września do 30 września 2019 r.

14. zakwaterowanie w domach studenckich UR rozpoczyna się 29 września 2019 r. i potrwa do 2 paźdiernika 2019 r. do godz. 15:00. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

Z uwagi na konferencje jubileuszową Wydziału Leśnego, której zakończenie przewidziano na dzień 30 września 2019 r. uprasza się zainteresowanych studentów o wcześniejsze zgłoszenie chęci zakwaterowania do administracji Zespołu Domów Studenckich przy al. 29 Listopada.

    
    W załączeniu grafik w formacie pdf

 

Załącznik do
Zarządzenia Rektora 100/2018
z dnia 4.06.2018 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

1.      Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 r. i kończy się 30 września 2019 r. Dzieli się na dwa semestry:

1)       zimowy: od 1 października 2018 r. do 24 lutego 2019 r.

a. okres zajęć dydaktycznych: 1 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

b. przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 22 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.

c. okres zajęć dydaktycznych: 3 stycznia 2019 r. do 27 stycznia 2019 r.

d. zimowa sesja egzaminacyjna: 28 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r.

e. przerwa międzysemestralna: 11 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r., w tym zimowa sesja egzaminacyjna - poprawkowa: 18 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r.

2)      letni: 25 lutego 2019 r. do 30 września 2019 r.

a. okres zajęć dydaktycznych: 25 lutego 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r.

b. przerwa świąteczna i wakacje wiosenne: 18 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.

c. okres zajęć dydaktycznych: 24 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r.

d. letnia sesja egzaminacyjna: 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

e. przerwa wakacyjna: 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., w tym letnia sesja egzaminacyjna - poprawkowa: 9 września 2019 r. do 22 września 2019 r.

2.      Zalecane terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych:

1)      semestr zimowy: 13-14 października 2018 r.; 27-28 października 2018 r.; 17-18 listopada 2018 r.; 1-2 grudnia 2018 r.; 15-16 grudnia 2018 r.; 12-13 stycznia 2019 r.; 26-27 stycznia 2019 r.

2)      semesrt letni: 2-3 marca 2019 r.; 16-17 marca 2019 r.; 30-31 marca 2019 r.; 13-14 kwietnia 2019 r.; 11-12 maja 2019 r.; 25-26 maja 2019 r.; 8-9 czerwca 2019 r. 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.

3.      Dni Rektorskie, tj. dodatkowe dni wolne od zajęć :

1)       5 października 2018 r. - centralna uroczystość inauguracji roku akademickiego w Uczelni,

2)      2 listopada 2018 r.; 2 maja 2019 r.

4.      Zgodnie z §7 Regulaminu Studiów:

1)       ust. 5 - Na studiach niestacjonarnych, w okresie zajęć dydaktycznych organizowane są kilkudniowe zjazdy, których terminy ustala Rektor. Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o czym informuje Rektora.

2)      ust. 7 - Rektor lub Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:

a.       dokonać zmian w podziale roku akademickiego;

b.      zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu;

c.       zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.

Dziekan o podjętych decyzjach informuje Rektora.

3)   ust. 8 - W przypadku zawieszenia prowadzenia zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się  również skrócenie sesji.

5.      Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 15 września 2019 r.

6.      Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 6 października 2018 r., a na semestr letni do 3 marca 2019 r.

7.   Dni adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 24 wrzesnia do 30 września 2018 r.

 

8.  Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2018 r. i potrwa do 3 października 2018 r. do godz. 1500. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

 

W załączeniu grafik w formacie PDF

 

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Rektora 49/2017
z dnia 29.06.2017 r.

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

1.      Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 r. i kończy się 30 września 2018 r. Dzieli się na dwa semestry:

a.       zimowy: od 1 października 2017 r. do 25 lutego 2018 r.

b.      letni: 26 lutego 2018 r. do 30 września 2018 r.

2.      Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:

a.       2 października 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.

b.      3 stycznia 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.

c.       26 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.

d.      4 kwietnia 2018 r. do 24 czerwca 2018 r.

3.      Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

a.       Zimowa: od 29 stycznia 2018 r. do 11 lutego 2018 r.

b.      Zimowa poprawkowa: od 19 do 25 lutego 2018 r.

c.       Letnia: od 25 czerwca 2018 r. do 8 lipca 2018 r.

d.      Letnia poprawkowa: od 10 do 23 września 2018 r.

4.      Dni wolne od zajęć:

a.       Przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 22 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.

b.      Przerwa semestralna: 12 do 18 lutego 2018 r.

c.       Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.

d.      1 czerwca 2018 r. do 3 czerwca 2018 r.

e.       Przerwa wakacyjna: 9 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.

5.      Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):

a.      6 października 2017 r. – centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

b.      2 maja 2018 r.

6.      Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie kilkudniowych zjazdów,  których terminy ustala Dziekan.

7.   Zgodnie z §7 ust. 5 regulaminu studiów, Rektor lub Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:

a.      dokonać zmian w podziale roku akademickiego,

b.      zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,

c.      zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.

Dziekan o podjętych decyzjach informuje Rektora.

     8.   W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 7 lit. b, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie
           zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji (§7 ust. 8 regulaminu studiów).

9.      Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 16 września 2018 r.

10.  Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 10 października 2017 r., a na semestr letni do 10 marca 2018 r.

11.  Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 25 września do 30 września 2017 r.

12.  Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2017 r. i potrwa do 2 października 2017 r. do godz. 1500. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

 

W załączeniu grafik w formacie PDF

 

 

 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik do
Zarządzenia Rektora 32/2016
Z dnia 6.06.2016 r.

1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2016 r. do 24 lutego 2017 r., w tym:

· okres zajęć dydaktycznych od 1 października do 22 grudnia 2016 r. oraz od 3 stycznia do 27 stycznia 2017 r.,
· przerwa świąteczna i wakacje zimowe od 23 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.
· zimowa sesja egzaminacyjna od 28 stycznia do 10 lutego 2017 r.
· poprawkowa sesja egzaminacyjna od 11 lutego do 24 lutego 2017 r., w tym 1-tygodniowa przerwa międzysemestralna.

2. Semestr letni trwa od 25 lutego 2017 r. do 30 września 2017 r., w tym:

· okres zajęć dydaktycznych od 25 lutego do 11 kwietnia 2017 r. oraz od 19 kwietnia do 14 czerwca 2017 r.
· przerwa świąteczna 12 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.
· letnia sesja egzaminacyjna od 17 czerwca do 30 czerwca 2017 r.
· poprawkowa sesja egzaminacyjna od 4 września do 17 września 2017 r.

3. Rozliczenie praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 17 września 2017 r.

4. W czasie letniej przerwy międzysemestralnej studentom przysługuje prawo do co najmniej 1 miesiąca, o ile to możliwe – nieprzerwanych wakacji letnich. Letnia przerwa międzysemestralna kończy się 30 września 2017 r.

5. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie 2 lub 3 dniowych zjazdów, po których wyznaczane zostają terminy sesji egzaminacyjnych i poprawkowych o łącznym wymiarze 6-8 tygodni: zimowa – zamykająca semestr zimowy, letnia – zamykająca semestr letni. Terminy zjazdów ustala Dziekan.

6. Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:

a) dokonać zmian w podziale roku akademickiego
b) zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu, wskazując dni przeznaczone na ich odrobienie, włącznie z sobotą i niedzielą (dopuszcza się skrócenie sesji)
c) zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.

7. Termin zakończenia sesji zimowej dla studentów kończących pierwszy stopień kształcenia i rozpoczęcia sesji wiosennej dla studentów rozpoczynających drugi stopień kształcenia ustala dziekan wydziału.

8. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 25 września do 30 września 2016 r.

9. Dni Rektorskie w roku akademickim 2016/2017: 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r.

10. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone w systemie USOS do 1 października 2016 r., a na semestr letni do 25 lutego 2017 r.

11. Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 28 września 2016 r. i potrwa do 4 października 2016 r. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

12. Centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni odbędzie się 5 października 2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 46. Dzień inauguracji roku akademickiego jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W załączeniu grafik w formacie PDF

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
12 633 62 45    rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska