Oferta Dydaktyczna
Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik do
Zarządzenia Rektora 32/2016
Z dnia 6.06.2016 r.

1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2016 r. do 24 lutego 2017 r., w tym:

· okres zajęć dydaktycznych od 1 października do 22 grudnia 2016 r. oraz od 3 stycznia do 27 stycznia 2017 r.,
· przerwa świąteczna i wakacje zimowe od 23 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.
· zimowa sesja egzaminacyjna od 28 stycznia do 10 lutego 2017 r.
· poprawkowa sesja egzaminacyjna od 11 lutego do 24 lutego 2017 r., w tym 1-tygodniowa przerwa międzysemestralna.

2. Semestr letni trwa od 25 lutego 2017 r. do 30 września 2017 r., w tym:

· okres zajęć dydaktycznych od 25 lutego do 11 kwietnia 2017 r. oraz od 19 kwietnia do 14 czerwca 2017 r.
· przerwa świąteczna 12 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.
· letnia sesja egzaminacyjna od 17 czerwca do 30 czerwca 2017 r.
· poprawkowa sesja egzaminacyjna od 4 września do 17 września 2017 r.

3. Rozliczenie praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 17 września 2017 r.

4. W czasie letniej przerwy międzysemestralnej studentom przysługuje prawo do co najmniej 1 miesiąca, o ile to możliwe – nieprzerwanych wakacji letnich. Letnia przerwa międzysemestralna kończy się 30 września 2017 r.

5. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie 2 lub 3 dniowych zjazdów, po których wyznaczane zostają terminy sesji egzaminacyjnych i poprawkowych o łącznym wymiarze 6-8 tygodni: zimowa – zamykająca semestr zimowy, letnia – zamykająca semestr letni. Terminy zjazdów ustala Dziekan.

6. Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:

a) dokonać zmian w podziale roku akademickiego
b) zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu, wskazując dni przeznaczone na ich odrobienie, włącznie z sobotą i niedzielą (dopuszcza się skrócenie sesji)
c) zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.

7. Termin zakończenia sesji zimowej dla studentów kończących pierwszy stopień kształcenia i rozpoczęcia sesji wiosennej dla studentów rozpoczynających drugi stopień kształcenia ustala dziekan wydziału.

8. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 25 września do 30 września 2016 r.

9. Dni Rektorskie w roku akademickim 2016/2017: 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r.

10. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone w systemie USOS do 1 października 2016 r., a na semestr letni do 25 lutego 2017 r.

11. Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 28 września 2016 r. i potrwa do 4 października 2016 r. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

12. Centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni odbędzie się 5 października 2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 46. Dzień inauguracji roku akademickiego jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W załączeniu grafik w formacie PDF

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Paulina Czuryłowska