Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Browarnictwo i słodownictwo

Wydział Technologii Żywności

 studia stacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki rolnicze

Dyscyplina wiodąca

technologia żywności i żywienia

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

921

Przedmioty obowiązkowe

Surowce browarnicze; mikrobiologia w słodownictwie i browarnictwie; podstawy przedsiębiorczości; prawne aspekty funkcjonowania browaru; statystyka stosowana; język obcy; metody badań eksperymentalnych; nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności; informatyka stosowana; nutrigenomika; opakowania, magazynowanie i transport żywności; innowacje technologiczne i techniczne warzelni; advanced sensory analysis of beer and brewing raw materials; speciality beer - international perspective; doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych; podstawy marketingu., seminarium.

Przedmioty fakultatywne

Wybrane zagadnienia z enzymologii w przetwórstwie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; enzymy w technologii spożywczej; agrotechnika i uprawa chmielu; chmiel i produkty chmielarskie; kultura, sztuka i tradycja regionu; gospodarka drożdżowa w browarnictwie; wykorzystanie drożdży nie-Saccharomyces i bakterii w piwowarstwie; kontrola jakości w przemyśle browarniczym; gospodarka odpadami i zagadnienia ochrony środowiska.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Jest specjalistą z zakresu projektowania produktów browarniczych, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich (technologa) w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą oraz dotyczące zagadnień formalno-prawnych w tym segmencie działalności gospodarczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Na jedynych w Polsce studiach na kierunku browarnictwo i słodownictwo studenci posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej. Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania i uruchamiania browarów, nowych trendów i technologii stosowanych w branży, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, obowiązujących przepisów prawnych.  Odbycie praktyk pozwala im poznać specyfikę pracy i problemy typowe dla zakładów o różnej wydajności produkcji, ale też ułatwia nawiązanie kontaktów i znalezienie pracy. Student odbywa praktyki w przemyśle oraz wykonuje samodzielnie badania do swojej pracy dyplomowej, której tematykę często stanowi rzeczywisty problem, z jakim borykają się browary o różnej wydajności produkcji. Dzięki temu nie tylko ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności oraz skonfrontowania ich z oczekiwaniami pracodawcy, ale też musi nauczyć się myśleć przekrojowo, poszukiwać informacji niezbędnych do rozwiązywania problemów oraz przewidywać konsekwencje swoich działań.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku browarnictwo i słodownictwo jest przygotowany do pracy we wszystkich typach browarów, w tym m.in. przemysłowych, regionalnych, rzemieślniczych, restauracyjnych, jak również w zakładach zajmujących się przygotowaniem słodu, enzymów czy innych surowców i dodatków do produkcji browarniczej. Absolwent będzie też miał niezbędne podstawy z zakresu prawa i ekonomii potrzebne do założenia własnej działalności gospodarczej.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

Kierunki pokrewne

Browarnictwo i słodownictwo – profil praktyczny; jakość i bezpieczeństwo żywności; technologia żywności i żywienie człowieka.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska