Oferta Dydaktyczna
Studia I stopnia - Kierunek Inżynieria Biosystemów

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Rodzaj studiów:

I stopień obejmuje studia inżynierskie trwające 3,5 roku (7 semestrów).

 

Forma:

studia stacjonarne

 

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki lub matematyki

Profil absolwenta:

Wiedza

Absolwent kierunku inżynieria biosystemów posiada szeroką wiedzę ogólną dotyczącą wykorzystania nauk inżynieryjnych dla systemów biologicznych, która obejmuje analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn
i zaawansowanych technologicznie urządzeń w systemach produkcji. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie sensoryki
i automatyki oraz robotyki wykorzystywanej w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i komunalnej oraz segmencie nowoczesnych technologii. Ponadto posiada niezbędną wiedzę dotyczącą systemów biologicznych, biotechnicznych, technologii precyzyjnych w rolnictwie i gospodarce komunalnej oraz energetyki jak również systemów IT. Dodatkowo posiada wiedzę dotyczącą ekoenergetyki uwzględniającej specyfikę i potencjał obszarów wiejskich.

 

Umiejętności

Absolwent kierunku inżynieria biosystemów posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia i formalizowania opisów inżynierskich, elastyczność w dostosowywaniu się do realnych warunków rynkowych. Absolwent potrafi wykonywać zadania inżynierskie
o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym ukierunkowane na potrzeby zaawansowanego technicznie rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnej oraz komunalnej jak również przemysłu. Potrafi wykorzystać nauki inżynieryjne dla systemów biologicznych, obejmujących analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń w mechanizacji
i automatyzacji procesów i metod przetwarzania, wyposażenia
i budynków oraz urządzeń laboratoryjnych i eksperymentalnych
a także technik analitycznych. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji zaawansowanych informatycznie obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, technice komunalnej
i ekoenergetyce. Absolwent potrafi wykorzystywać najnowsze technologie IT przy realizacji projektów inżynierskich
i eksperymentach naukowych w obrębie kierunku studiów. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami technologicznymi, informatycznymi, procesowymi lub gospodarki komunalnej.

 

Kompetencje

Absolwent kierunku inżynieria biosystemów ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z kierunkiem studiów
i ich wpływu na środowisko. Jest kompetentny w obszarze nowoczesnych technologii wykorzystywanych w inżynierii produkcji surowcowej i przetwórstwie oraz transporcie
i magazynowaniu produktów rynkowych. Potrafi określać priorytety służące do osiągnięcia założonego celu. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy oraz potrafi pracować w zespole. Jest świadomy istotności nowoczesnych systemów IT z punktu widzenia ich wpływu na postęp w procesie produkcyjnym i diagnostyce.

 

Specjalności:

 

 

Inżynieria biosystemów komunalnych

Inżynieria bioweterynaryjna

Mechatronika w inżynierii biosystemów

Technika i energetyka w inżynierii biosystemów

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, wykaz przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy na poszczególnych specjalnościach i latach studiów zamieszczone są na stronie internetowej wydziału wipie.ur.krakow.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK