KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KIERUNEK: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Wydział Technologii Żywności

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie

Rodzaj studiów:

Studia I stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Forma:

Studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, biologicznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy sensorycznej i instrumentalnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Program kształcenia :

Przedmioty w ramach planu studiów I stopnia (inżynierskich) w ogólnej ilości 2458 godzin, podzielone są na grupy wymienione poniżej.

Grupa przedmiotów treści podstawowych: chemia; matematyka, statystyka; fizyka; biochemia; ekologia i ochrona środowiska. Inne przedmioty kształcenia ogólnego to: technologia informacyjna; wychowanie fizyczne; język obcy; elektywy humanistyczne; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; organizacja i zarządzanie; ekonomia.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych obejmuje takie przedmioty jak: chemia żywności oraz chemia fizyczna, grafika inżynierska, prawo żywnościowe, podstawy produkcji surowców roślinnych, surowców owocowo-warzywnych oraz surowców zwierzęcych, standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych, ogólna technologia żywności, mikrobiologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, nowoczesne metody analizy instrumentalnej, jakość sensoryczna żywności, bezpieczeństwo w pakowaniu, magazynowaniu i transporcie żywności, kontrola weterynaryjna i sanitarna żywności, alergeny w żywności, inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, systemy zarządzania jakością żywności, toksykologia żywności, molekularne podstawy genetycznych modyfikacji żywności, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwo i jakość w opracowywaniu nowych produktów żywnościowych, dodatki do żywności, autentyczność i zafałszowania żywności, ochrona zdrowia publicznego, żywienie człowieka z elementami bromatologii.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) koncentruje się w obrębie zagadnień z zakresu technologii i higieny żywności pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, produktów owocowo-warzywnych, tłuszczów, żywności chłodzonej, mrożonej i koncentratów spożywczych, a także technologii i higieny napojów oraz potraw.

Plan i program studiów na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności obejmuje także realizację praktyk wakacyjnych po IV i VI semestrze studiów I stopnia.

Wersja do druku (*.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies